TV& VIDEO

giới siêu giàu

1% người giàu nhất nắm giữ hơn một nửa tài sản thế giới

1% người giàu nhất nắm giữ hơn một nửa tài sản thế giới

VTV.vn - Báo cáo mới nhất của ngân hàng Credit Suisse cho biết, 1% những người giàu nhất đang nắm giữ tới hơn một nửa tài sản toàn cầu.