TV& VIDEO

Giữ gìn di sản văn hóa

Giữ gìn di sản văn hóa tại ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

Giữ gìn di sản văn hóa tại ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

VTV.vn - Các nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hóa "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" đã chia sẻ về sức sống của các di sản văn hóa và nỗ lực bảo tồn, gìn giữ những di sản này.

  • Tây Nguyên nỗ lực gìn giữ, phát huy văn hóa Di sản

    Tây Nguyên nỗ lực gìn giữ, phát huy văn hóa Di sản

    Du lịch11/12/2013 12:21 PM

    Tây Nguyên là vùng đất với nhiều nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống. Gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống quý báu này là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng đồng bào dân tộc Tây Nguyên mà còn của cả nước.