giúp đỡ người nghèo

TP.HCM trình 25 tiêu chí sống hiện đại

TP.HCM trình 25 tiêu chí sống hiện đại

VTV.vn - Bộ tiêu chí lấy người dân làm trung tâm, hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người.