TV& VIDEO

gò ép

Tư vấn cách chăm sóc hoa đào trong những ngày giá rét

Tư vấn cách chăm sóc hoa đào trong những ngày giá rét

Chăm sóc hoa đào trong những ngày giá rét là vấn đề đang được rất nhiều chủ vườn quan tâm, bởi mỗi vụ đào Tết là một canh bạc mà người nông dân đặt cược cả vào ông trời.