TV& VIDEO

gỗ

Công ước CITES làm khó doanh nghiệp xuất khẩu gỗ

Công ước CITES làm khó doanh nghiệp xuất khẩu gỗ

VTV.vn - Hàng nghìn m3 gỗ trắc, cẩm lai, hương... được nhập khẩu hợp pháp, có nguồn gốc và hồ sơ pháp lý rõ ràng thế nhưng vẫn không thể xuất khẩu.