TV& VIDEO

gói cứu trợ

Tổng bãi công tại Hy Lạp làm tê liệt nhiều hoạt động giao thông

Tổng bãi công tại Hy Lạp làm tê liệt nhiều hoạt động giao thông

VTV.vn - Cuộc tổng bãi công tại Hy Lạp ngày 14/12 phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách và cải cách lao động đã làm tê liệt các dịch vụ công và nhiều hoạt động giao thông.