TV& VIDEO

gói tín dụng 30.000 tỷ đồng

Kiểm tra, rà soát cho vay, giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng

Kiểm tra, rà soát cho vay, giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng

VTV.vn - Chiều 14/3, Ngân hàng Nhà nước đã gửi thông báo cho một số ngân hàng thương mại về thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ.