TV& VIDEO

Goldman Sachs

"Goldman Sachs là nhà quản lý quỹ kém nhất thế giới trong năm 2017"

"Goldman Sachs là nhà quản lý quỹ kém nhất thế giới trong năm 2017"

VTV.vn - Goldman Sachs Asset Management Fund vừa bị chuyên trang tài chính Financial Times của Anh đánh giá như vậy.