TV& VIDEO

Gốm

Gốm trong đời sống tinh thần người Việt

Gốm trong đời sống tinh thần người Việt

VTV.vn - Từ xa xưa, nghệ thuật tạo hình và trang trí trên gốm đã phản ánh rất rõ tâm tư, tình cảm, tín ngưỡng người Việt.