TV& VIDEO

Google Photos

Google Photos cho phép chia sẻ video nhanh dù mạng "rùa bò"

Google Photos cho phép chia sẻ video nhanh dù mạng "rùa bò"

VTV.vn - Phiên bản mới nhất của Google Photos cho phép người dùng chia sẻ video nhanh hơn cho những người dùng sống ở những nơi có kết nối mạng "nghèo nàn".