TV& VIDEO

gót giày

VNTM 2013: Top 18 lúng túng khi catwalk với lửa

VNTM 2013: Top 18 lúng túng khi catwalk với lửa

 Lần đầu tiên sải bước catwalk trên một sàn diễn với nhiều ngọn lửa xung quanh, top 18 Vietnam’s Next Top Model 2013 tỏ ra khá run sợ và lúng túng.