TV& VIDEO

Grammy

Despacito dẫn đầu đề cử Grammy

Despacito dẫn đầu đề cử Grammy

VTV.vn - Despacito (bản remix) tiếp tục là ca khúc được nhắc đến nhiều nhất tại bảng đề cử Grammy lần thứ 60.