TV& VIDEO

gửi tiền tiết kiệm

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho ngân hàng số

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho ngân hàng số

VTV.vn - Nếu hoàn thiện được quy định pháp lý cho ngân hàng số, người dân có thể tiếp cận dịch vụ ngân hàng dễ hơn.