TV& VIDEO

gửi tiền tiết kiệm

Các ngân hàng cạnh tranh sản phẩm tiết kiệm dành cho trẻ em

Các ngân hàng cạnh tranh sản phẩm tiết kiệm dành cho trẻ em

VTV.vn - Hiện nay việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng dành cho trẻ em đang được nhiều phụ huynh quan tâm, trong đó các bé có thể tự mình đứng tên chủ tài khoản.