TV& VIDEO

gửi tiết kiệm

Vì sao dòng tiền đổ mạnh vào TTCK Việt Nam?

Vì sao dòng tiền đổ mạnh vào TTCK Việt Nam?

VTV.vn - Hạng tín nhiệm được nâng lên mức tích cực; MSCI Frontier Markets nâng tổng tỷ trọng cổ phiếu VN; tín dụng tăng mạnh là các lý do thu hút dòng tiền đổ vào TTCK Việt Nam.