TV& VIDEO

Gương mặt trẻ tiêu biểu

Gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2017

Gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2017

VTV.vn - Sáng nay (15/3), 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 12 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017 đã báo cáo thành tích với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.