TV& VIDEO

Hà Nam

Dưa lưới tiêu chuẩn Nhật Bản hướng đến thị trường xuất khẩu

Dưa lưới tiêu chuẩn Nhật Bản hướng đến thị trường xuất khẩu

VTV.vn - Dưa lưới được lấy giống và trồng theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu.