TV& VIDEO

Hà Nam

Hết dưa, đến lợn: Làm gì để không còn phải "giải cứu" nông dân?

Hết dưa, đến lợn: Làm gì để không còn phải "giải cứu" nông dân?

VTV.vn - Chưa bao giờ vấn đề đầu ra sản phẩm cho nông dân lại được quan tâm như lúc này khi thời gian qua liên tục các chiến dịch "giải cứu" chuối, dưa, lợn... được thực hiện.