TV& VIDEO

Hạ nghị sĩ

Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

VTV.vn - Đồng chí Võ Văn Thưởng đã có buổi tiếp Hạ Nghị sĩ, Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.