TV& VIDEO

hacker tấn công

Mã độc tấn công Vietnam Airlines xuất hiện tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp?

Mã độc tấn công Vietnam Airlines xuất hiện tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp?

VTV.vn - Bkav vừa công bố kết quả phân tích cho thấy mã độc tấn công Vietnam Airlines cũng xuất hiện tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp khác.