TV& VIDEO

hài cốt liệt sỹ

Việt Nam - Lào lên kế hoạch tìm hài cốt liệt sỹ

Việt Nam - Lào lên kế hoạch tìm hài cốt liệt sỹ

VTV.vn - Tháng 5 tới, Việt Nam-Lào sẽ tiến hành làm lễ truy điệu và đưa rước 65 bộ hài cốt về an táng tại nghĩa trang quê nhà.