TV& VIDEO

hai mẹ con

Cặp lá yêu thương: Cuộc sống khốn khó nhưng đầy yêu thương của hai mẹ con

Cặp lá yêu thương: Cuộc sống khốn khó nhưng đầy yêu thương của hai mẹ con

VTV.vn - Câu chuyện của Cặp lá yêu thương trên đây là về hai mẹ con bé Phạm Ngọc Hiếu và Quách Thị Long tại một xã nghèo ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.