TV& VIDEO

Hải quân Ấn Độ

Hải quân Việt Nam - Ấn Độ cần tăng cường hợp tác chặt chẽ

Hải quân Việt Nam - Ấn Độ cần tăng cường hợp tác chặt chẽ

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ hải quân hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ, cũng như các tàu hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam.