hải quan Thái Lan

Thái Lan giảm thu từ thuế 4,5 tỷ Baht năm 2018 vì tự do thương mại

Thái Lan giảm thu từ thuế 4,5 tỷ Baht năm 2018 vì tự do thương mại

VTV.vn - Dự báo, doanh thu thuế của Thái Lan có thể giảm 4,5 tỷ Baht so với mức dự báo 105 tỷ Baht trong năm nay, do thực hiện các Thỏa thuận Tự do thương mại.