TV& VIDEO

Hải quân Trung Quốc

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tìm kiếm 5 ngư dân Bình Định mất tích

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tìm kiếm 5 ngư dân Bình Định mất tích

VTV.vn - Tàu 903 của Hải quân Việt Nam đang phối hợp với các tàu cá của ngư dân Bình Định và 1 tàu Hải quân Trung Quốc tích cực tìm kiếm 5 ngư dân Bình Định bị mất tích.