TV& VIDEO

Hải Thượng Lãn Ông

Mang âm nhạc đến bệnh viện: Chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Mang âm nhạc đến bệnh viện: Chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chuỗi chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện đầu xuân Giáp Ngọ 2014 sẽ được thực hiện tại Hà Nội và tỉnh Hà Giang.

  • Phép dưỡng sinh 4 mùa của Hải Thượng Lãn Ông

    Phép dưỡng sinh 4 mùa của Hải Thượng Lãn Ông

    Sức khỏe17/02/2013 08:19 AM

     Ở nước ta, từ thế kỷ thứ 18, Hải Thượng Lãn Ông đã xây dựng phép dưỡng sinh có nội dung phong phú và các yêu cầu tổng hợp về nếp sống vệ sinh văn hóa lành mạnh, trong đó, yếu tố nuôi dưỡng tinh thần và thể xác là hàng đầu. Lãn Ông xác định: tinh thần và thể chất được luôn luôn khang kiện thì sẽ tận hưởng tuổi thọ ngoài 100.