TV& VIDEO

Hải Triều

Nghệ sĩ Việt cùng kể chuyện những con đường Sài Gòn

Nghệ sĩ Việt cùng kể chuyện những con đường Sài Gòn

Loạt ký sự truyền hình dài 365 tập chia sẻ với khán giả dấu ấn văn hóa, lịch sử, xã hội của từng con đường ở thành phố lớn nhất nước.