TV& VIDEO

hầm Cổ Mã

Hôm nay (25/6), thông hầm đường bộ qua Đèo Cả

Hôm nay (25/6), thông hầm đường bộ qua Đèo Cả

VTV.vn - Lễ thông hầm Đèo Cả nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 25/6.