TV& VIDEO

hăm dọa

Phát hiện đầu mối lừa đảo bằng điện thoại

Phát hiện đầu mối lừa đảo bằng điện thoại

Đây là một nhánh của đường dây chuyên gọi điện giả công an để hăm dọa, lừa tiền của hàng loạt nạn nhân.