TV& VIDEO

Hầm đường bộ Hải Vân

Hầm đường bộ Hải Vân đóng cửa 30 phút mỗi ngày từ 11/7

Hầm đường bộ Hải Vân đóng cửa 30 phút mỗi ngày từ 11/7

VTV.vn - Từ ngày 11/7, hầm đường bộ Hải Vân sẽ đóng cửa 30 phút mỗi ngày để nổ mìn thi công mở rộng hầm Hải Vân 2.