TV& VIDEO

hàm lượng Asen

Không phát hiện Asen vô cơ trong các mẫu nước mắm được thử nghiệm

Không phát hiện Asen vô cơ trong các mẫu nước mắm được thử nghiệm

VTV.vn - Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã lấy 20 mẫu trong tổng số 101 mẫu vượt ngưỡng cho phép đem đến 2 phòng thử nghiệm và không phát hiện ra có Asen vô cơ.