TV& VIDEO

Hầm Thủ Thiêm

Đổi phương án lưu thông, hầm Thủ Thiêm vẫn kẹt xe

Đổi phương án lưu thông, hầm Thủ Thiêm vẫn kẹt xe

VTV.vn - Ban Quản lý hầm Thủ Thiêm đã mở rộng thêm làn để giảm kẹt xe tuy nhiên lượng phương tiện đông khiến hầm luôn trong tình trạng ùn tắc cục bộ.