TV& VIDEO

hạn hán kéo dài

Israel kêu gọi người dân cầu mưa vì hạn hán kéo dài

Israel kêu gọi người dân cầu mưa vì hạn hán kéo dài

VTV.vn - Israel đang trải qua những ngày hạn hán, không mưa kéo dài. Tình trạng này buộc Bộ trưởng Nông nghiệp này phải tìm tới giải pháp không ai ngờ tới….đó là lập đàn cầu mưa.