TV& VIDEO

hạn hán kéo dài

Brazil báo động hạn hán trầm trọng nhất trong 17 năm qua

Brazil báo động hạn hán trầm trọng nhất trong 17 năm qua

VTV.vn - Brazil vừa ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hạn kéo dài trầm trọng nhất trong 17 năm qua.