TV& VIDEO

hạn hán xâm nhập mặn

Hạn hán, xâm nhập mặn: Đã được báo trước mà sao vẫn "bất lực" đứng nhìn

Hạn hán, xâm nhập mặn: Đã được báo trước mà sao vẫn "bất lực" đứng nhìn

VTV.vn - Hạn hán và xâm nhập mặn đều là những kịch bản được dự báo từ trước. Tuy nhiên vì cớ gì, người dân cũng như các nhà chức trách đành chịu "bó tay"?