TV& VIDEO

hàng cứu trợ

Cả nước hướng về người dân vùng sạt lở núi Quảng Nam

Cả nước hướng về người dân vùng sạt lở núi Quảng Nam

VTV.vn - Ngay sau khi thông đường, nhiều đoàn từ thiện đã cắt rừng, vượt núi đưa hàng chục tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu, trao tận tay bà con vùng sạt lở núi ở Quàng Nam.