TV& VIDEO

hàng hải Việt Nam

Vinalines: Giảm nợ hơn 10.000 tỷ đồng sau tái cơ cấu

Vinalines: Giảm nợ hơn 10.000 tỷ đồng sau tái cơ cấu

VTV.vn - Tính chung tổng kết quả xử lý nợ giai đoạn 2014-2017, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) giảm được 10.647 tỷ đồng.