TV& VIDEO

hàng hải Việt Nam

3 thuyền viên mất tích trên biển Bạch Long Vĩ

3 thuyền viên mất tích trên biển Bạch Long Vĩ

VTV.vn - Do gặp sóng to, sà lan QN 8359 cùng với 3 thuyền viên mất tích trên biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.