hàng hóa Trung Quốc

Thặng dư thương mại của Trung Quốc và Mỹ tăng kỷ lục

Thặng dư thương mại của Trung Quốc và Mỹ tăng kỷ lục

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.