TV& VIDEO

hàng rào thuế quan

Hóa đơn 100 tỷ USD - Nguy cơ mới cho đàm phán Brexit

Hóa đơn 100 tỷ USD - Nguy cơ mới cho đàm phán Brexit

VTV.vn - Chưa bao giờ truyền thông Anh nói nhiều hơn đến viễn cảnh sẽ không thể đạt được một thỏa thuận Brexit mà con số 100 tỷ Euro phải trả EU là một trong những đề tài nóng nhất