TV& VIDEO

hàng rào

Sập cần cẩu giữa trung tâm Sài Gòn

Sập cần cẩu giữa trung tâm Sài Gòn

Chiếc cần cẩu bất ngờ đổ xuống làm sập nhiều mét hàng rào và hư hại một tác phẩm điêu khắc của bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tại quận 1 TP.HCM.