TV& VIDEO

Hàng Thái Lan

Bài học cho DN nội từ sự xâm nhập của hàng Thái

Bài học cho DN nội từ sự xâm nhập của hàng Thái

VTV.vn - Thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự xâm nhập mạnh mẽ của hàng hóa khu vực ASEAN, đặc biệt là hàng Thái Lan vào Việt Nam.