TV& VIDEO

Hàng Trung Quốc

Thiệt hại từ bình bơm thuốc trừ sâu giả

Thiệt hại từ bình bơm thuốc trừ sâu giả

VTV.vn - Thị trường bình bơm thuốc trừ sâu thật giả lẫn lộn khiến nông dân không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng tới cơ hội sản xuất, mùa màng và hiệu quả thu hoạch.