hàng Việt Nam

Lần đầu tiên, TP.HCM kết nối tiêu thụ vải thiều với các tỉnh phía Bắc

Lần đầu tiên, TP.HCM kết nối tiêu thụ vải thiều với các tỉnh phía Bắc

VTV.vn - Ngoài cam kết sản lượng tiêu thụ, sản phẩm vải thiều sẽ được giới thiệu rộng rãi trong các chương trình lớn.