TV& VIDEO

Hàng Xanh

TP. HCM: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng thêm 3 cầu vượt bằng thép

TP. HCM: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng thêm 3 cầu vượt bằng thép

 TP. HCM sẽ khởi công thêm 3 cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông trọng điểm. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng 3 cây cầu là trên 1.000 tỷ đồng.