TV& VIDEO

hành chính

Tại sao nhiều doanh nghiệp Việt mãi không "lớn" được?

Tại sao nhiều doanh nghiệp Việt mãi không "lớn" được?

VTV.vn - Còn rất nhiều rào cản kinh doanh đang cản trở hoạt động kinh doanh của DN là cảnh báo được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2017.