TV& VIDEO

hành chính

Hoàn thành "sứ mệnh lịch sử": Sổ hộ khẩu sắp hết thời

Hoàn thành "sứ mệnh lịch sử": Sổ hộ khẩu sắp hết thời

VTV.vn - Chậm nhất đến đầu năm 2019, công dân khi làm thủ tục hành chính sẽ không cần phải mang sổ hộ khẩu hay giấy khai sinh.