hành lang kinh tế

Hội nghị liên kết phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Hội nghị liên kết phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

VTV.vn - Sáng 5/5, tại TP. Huế, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tổ chức Hội nghị liên kết phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm.