TV& VIDEO

hành lang kinh tế

Thủ tướng đồng ý chủ trương nâng cấp Sa Pa thành thị xã

Thủ tướng đồng ý chủ trương nâng cấp Sa Pa thành thị xã

VTV.vn - Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương chuyển nguyên trạng huyện Sa Pa thành Thị xã Sa Pa, xây dựng nơi đây thành Khu du lịch quốc tế.