TV& VIDEO

hành lang pháp lý

Hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới tại TP.HCM

Hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới tại TP.HCM

VTV.vn - Tại TP.HCM, hơn 110.000 doanh nghiệp đã được thành lập mới với vốn đăng ký tăng trên 90.000 tỷ đồng.