TV& VIDEO

Hành trình Đỏ 2016

“Hành trình Đỏ 2016” thu được hơn 20.000 đơn vị máu

“Hành trình Đỏ 2016” thu được hơn 20.000 đơn vị máu

VTV.vn - Chiều nay (31/7), “Hành trình Đỏ 2016” vận động hiến máu tình nguyện sẽ được bế mạc sau 1 tháng hoạt động tích cực.