Hành trình đỏ

Nước Nga và cuộc Cách mạng tháng Mười

Nước Nga và cuộc Cách mạng tháng Mười

VTV.vn - Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đã tạo ra một nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên của thế giới, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia.