TV& VIDEO

hành trình

Ê-kíp Cặp lá yêu thương và hành trình hơn 1 năm rong ruổi

Ê-kíp Cặp lá yêu thương và hành trình hơn 1 năm rong ruổi

VTV.vn - Trong Gala Cặp lá yêu thương, các thành viên của ê-kíp đã cùng nhìn lại quãng thời gian đồng hành với chương trình trong hơn 1 năm qua.