hành vi

Đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu có thể bị tội hình sự

Đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu có thể bị tội hình sự

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu. Theo đó, hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu có thể bị tội hình sự.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive