TV& VIDEO

hạt cà phê

Cà phê voi - Đặc sản của Chiang Mai, Thái Lan

Cà phê voi - Đặc sản của Chiang Mai, Thái Lan

VTV.vn - Cà phê làm từ phân voi với giá bán 1.000 USD/kg chính là đặc sản của thành phố Chiang Mai, Thái Lan.