TV& VIDEO

hạt giống tâm hồn

Biểu diễn nghệ thuật đường phố ủng hộ đồng bào miền Trung

Biểu diễn nghệ thuật đường phố ủng hộ đồng bào miền Trung

VTV.vn - Tối 26/10, nhóm thiện nguyện Hạt giống tâm hồn đã tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố nhằm quyên góp tiền, hiện vật để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.