TV& VIDEO

hạt giống tâm hồn

Giữ gìn bản sắc truyền thống - Bài học nơi cửa thiền

Giữ gìn bản sắc truyền thống - Bài học nơi cửa thiền

VTV.vn - Chung một lối về - cùng nhau quay trở về nguồn tâm nhằm khơi lại những ý nghĩ tốt đẹp và soi lại mình để hành động hướng thiện là cách để gieo những hạt giống tâm hồn.